Skip to content

„Slovenská zahraničná migrácia“

Odborné podujatie 13.-14.mája 2010 v Bratislave

Vážené dámy, vážení páni, milí krajania,

občianske združenie Migrácia SK v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Združením nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov pripravilo odborné podujatie venované problematike súčasných migračných pohybov.

V dôsledku  súčasného slovenského vysťahovalectva, ktoré sa po roku 1989 stalo súčasťou celkových európskych migračných pohybov, vzniká nová skupina Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorých počet sa približuje k  30 % celkového počtu Slovákov žijúcich v zahraničí. Preto problematika súčasných migračných pohybov, občanov Slovenskej republiky do zahraničia a  Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensko, by z hľadiska ekonomických, politických, kultúrnych, vzdelávacích, sociologických, právnych, demografických, štatistických, prognostických a ďalších aspektov mala byť hlavným cieľom pripravovaného odborného podujatia.

Chceme tak nadviazať na tradíciu okrúhlych stolov venovaných slovenskému zahraničiu, ktoré sa konali od roku  2002 a stane sa tak už šiestym v poradí s pracovným názvom:

„ Slovenská zahraničná migrácia“,

 Témy rokovania:

  • Emigrácia občanov Slovenskej republiky
  • Reemigrácia občanov Slovenskej republiky
  • Imigrácia Slovákov žijúcich v zahraničí do Slovenskej republiky

Výsledky pracovného rokovania boli obsiahnuté v záveroch (>Komunike), ktoré účastníci v podobe odporúčaní predložia Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky a inštitúciám, ktoré majú v náplni svojej činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí (>TS).

S úctou a krajanským pozdravom

Za prípravný výbor

Ing. Ján Bilik
info@slovenskamigracia.sk


Na stiahnutie:
 >Komunike z 6. okrúhleho stola – “Slovenská zahraničná migrácia”