Skip to content

Aktuality

11. – 13. august 2023 – Slovenské národné slávnosti

Slovenské národné slávnosti sa konali od 11. – 13. augusta 2023 v Báčskom Petrovci v Srbsku.
Každoročne sa týchto slávností zúčastňujú tak Slováci žijúci vo Vojvodine ako aj hostia zo zahraničia, osobitne zo Slovenskej republiky. Slovenské národné slávnosti sa v Báčskom Petrovci prvýkrát konali v roku 1919. V roku 2009 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vyhlásila Slovenské národné slávnosti za sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku.

viac na uszz.sk

________________________________________________________________________________

4. – 6. august 2023 – XXIV. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru JÁNOŠÍKOV DUKÁT

XXIV. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru JÁNOŠÍKOV DUKÁT sa uskutočnil v dňoch 4. – 6. augusta 2023 v Rožnove pod Radhoštěm v Českej republike. MFSF Jánošíkov dukát sa za 22 rokov svojho trvania stal miestom stretávania sa Slovákov žijúcich v Českej republike, ale aj iných zahraničných Slovákov a jeho popularitu zvyšuje aj účasť vrcholných folklórnych súborov zo Slovenska. Festival spestrujú rôzne súťaže a prebieha v jedinečnom areáli skanzenu Valašskej dediny.

________________________________________________________________________________

7. júl 2023 – V priestoroch parlamentu na Bratislavskom hrade sa vo štvrtok (6. 7.), v nadväznosti na Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, uskutočnil XII. okrúhly stôl k problematike slovenskej diaspóry vo svete.

Slováci žijúci v zahraničí odporúčajú NR SR prijať zákon o diaspóre
(TASR) – Slováci žijúci v zahraničí odporúčajú Národnej rade (NR) SR prijať zákon o slovenskej diaspóre a zriadiť Stálu komisiu pre slovenskú diaspóru. TASR o tom informoval predseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov Claude Baláž.

Vláda by mala zriadiť Národný úrad pre slovenskú diaspóru ako ústredný orgán štátnej správy, Múzeum slovenskej diaspóry, Centrum výskumu politického exilu a Fond na podporu slovenskej diaspóry. Mala by tiež vybudovať pamätník slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov, navrhujú Slováci žijúci v zahraničí.

“Očakávame, že odporúčania sa premietnu do programového vyhlásenia vlády, ktorá vznikne po parlamentných voľbách 2023,” uviedol Baláž.

V priestoroch parlamentu na Bratislavskom hrade sa vo štvrtok (6. 7.), v nadväznosti na Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, uskutočnil XII. okrúhly stôl k problematike slovenskej diaspóry vo svete. Stretli sa tam Slováci zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska, Švédska, Španielska, Švajčiarska a Kanady.

ODPORÚČANIA SLOVENSKEJ DIASPÓRY 2023

V nadväznosti na pamätný deň Slovenskej republiky – Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, 6. júla 2023 v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade, za účasti Slovákov zo Slovenska, Česka, Poľska,  Srbska, Švédska, Španielska, Švajčiarska a Kanady, sa uskutočnil už XII. Okrúhly stôl (table ronde) k problematike slovenskej diaspóry vo svete, z ktorého vzišli nasledujúce odporúčania:

 • Národnej rade a vláde Slovenskej republiky
  Prijať zákon o slovenskej diaspóre
 • Národnej rade Slovenskej republik
  Zriadiť Stálu komisiu pre slovenskú diaspóru
 • Vláde Slovenskej republiky
  – Zriadiť Národný úrad pre slovenskú diaspóru, ako ústredný orgán štátnej správy
  Zriadiť Múzeum slovenskej diaspóry
  Zriadiť Fond na podporu slovenskej diaspóry
  Vybudovať monument Pamätníka slovenské=ho vysťahovalectva a zahraničných Slovákov
  Zriadiť Centrum výskumu politického exilu

Očakávame, že uvedené odporúčania sa premietnu do Programového vyhlásenia vlády, ktorá vznikne po parlamentných voľbách 2023.

Bratislava – Hrad, 6. júl 2023

_____________________________________________________________________________________

Slovenskí občania žijúci v zahraničí, požiadajte o voľby do NR SR poštou!
Od Kristína Kottrová|3. júla 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 30. septembra 2023. V týchto voľbách bude možné voliť poštou, je však potrebné o túto možnosť požiadať najneskôr do 9. augusta.

Takýmto spôsobom môže voliť občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov a
– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
– alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

Ako požiadať o voľbu zo zahraničia?

 • Voliť poštou je možné, ak občan najneskôr 9. augusta 2023 požiada Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.
 • Volič môže požiadať o voľbu poštou vyplnením jednoduchého elektronického formulára alebo v listinnej podobe.
 • Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe sa zasiela na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
odbor volieb, referenda a politických strán,
Drieňová 22,
826 86  Bratislava 29,
SLOVAK REPUBLIC.

Ako voliť zo zahraničia?

 • Ministerstvo vnútra zašle voličom, ktorí požiadajú o voľbu poštou, najneskôr 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine potrebné materiály na hlasovanie.
 • Pri elektronickom podaní Ministerstvo vnútra voličovi nezasiela hlasovacie lístky, len obálky. Hlasovacie lístky si volič stiahne z webu Ministerstva vnútra, kde budú zverejnené po zaregistrovaní kandidátnych listín.
 • Pri listinnej žiadosti budú voličovi poslané aj hlasovacie lístky.
 • Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (najneskôr 29. septembra do 12.00 h).

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, www.mzv.sk

____________________________________________________________________________________
30. júna 2023 – Krajanský dvor a Krajanská nedeľa v Detve budú aj v roku 2023 oslavou tradičnej kultúry zahraničných Slovákov
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve pozýva širokú verejnosť na 8. ročník Krajanského dvora a 48. Krajanskú nedeľu.

viac na uszz.sk

7. 2022 – Slovákom sa v zahraničí páči.
Mnoho z nich opúšťa krajinu a odchádzajú za prácou či štúdiom. Darí sa im prispievať k dlhodobému rozvoju…

viac na startitup.sk

6. september 2022 – 11. Okrúhly stôl

Na pôde Národnej rady Slovenskej republiky v zasadačke Ústavnoprávneho výboru sa pod záštitou jeho predsedu Milana Vetráka dňa 6. septembra 2022 konal 11. Okrúhly stôl (Table ronde) k problematike slovenskej diaspóry svete.  Podujatie organizačne zabezpečila mimovládna organizácia Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov v spolupráci s Nadáciou Národný pamätník slovenského vysťahovalectva a mimovládnou organizáciou Migrácia SK. Ústrednou témou boli otázky spojené s prípravou a realizáciou múzea a pamätníka slovenského vysťahovalectva v Slovenskej republike. Pracovného rokovania sa zúčastnili zástupcovia relevantných štátnych orgánov a inštitúcii, domáci a zahraniční odborníci.

viac – podrobná správa + vyhlásenie

______________________________________________________

5. júl – pamätný deň Slovákov v zahraničí na pôde parlamentu

Bratislava, 6. júl 2022 (K NR SR) -Svetový kongres Slovákov zohral v dejinách Slovenska zásadnú a významnú úlohu, osobitne pri presadzovaní svojbytnosti slovenského národa, ako aj počas socializmu v období neslobody.

Na počesť jeho prvého predsedu Štefana Boleslava Romana sa rozhodla Nadácia Pamätník slovenského vysťahovalectva udeľovať každoročne pamätné medaily tým, ktorí sa významným spôsobom pričinili o pozdvihnutie a rozvoj Slovenska v zahraničí, resp. tým, ktorí dlhoročne pôsobia v prospech slovenskej diaspóry vo svete.

Pri príležitosti Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí preto predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák privítal na pôde slovenského parlamentu bývalého generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov reverenda Dušana Totha z Kanady, zástupcov Nadácie Pamätník slovenského vysťahovalectva Jána Bilika a Claude Baláža (bývalý splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov), ako aj ocenených hostí, ktorými tento rok sú:

DUŠAN MIKOLAJ, spisovateľ, redaktor, publicista, esejista, autor a zakladateľ Portálu Slovákov vo svete – Slovenské zahraničie

JÁN BOBÁK, historik, bývalý riaditeľ Ústavu pre zahraničných Slovákov a Slovenského historického ústavu Matice slovenskej

DUŠAN KLIMO, spoluzakladateľ a prvý predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, predseda Únie Slovákov v zahraničí

IMRICH FUHL, slovenský novinár, básnik, fotograf, zakladateľ a redaktor internetového portálu Slovákov v Maďarsku.

______________________________________________________

Milé Slovenky, Slováci žijúci na Ukrajine !

Slovenská diaspóra vo svete, ktorej súčasťou je viac ako milión Slovákov žijúcich v zahraničí, je v zmysle Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky integrálnou súčasťou slovenského národa.  Článok 7a Ústavy Slovenskej republiky zaväzuje štát, aby podporoval národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporoval ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou.

V tomto zmysle nám dovoľte, aby sme Vám v týchto kritických a ťažkých chvíľach spôsobených vojenským konfliktom na Ukrajine, vyjadrili plnú morálnu podporu a  presvedčenie, že spravodlivá vec napokon zvíťazí.

Roztratení, ale nestratení !
S úctou a krajanským pozdravom

Združenie nezávislých expertov pre otázka dejín a života zahraničných Slovákov
Dr. Claude Baláž, predseda, v. r .

Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva
Mgr. Dušan Mikolaj, Ing. Marián Tkáč, PhD., členovia správnej rady, v . r .

Migrácia SK
Ing. Ján Bilik, predseda, v. r .

______________________________________________________

Dňa 15. marca 2022 sa v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov úradu – Mgr. J. M. Pilip predseda, Dr. P. Prochácka vyslanec a  podpredseda a zástupcov mimovládnych organizácií, Dr. C. Baláž predseda Nezávislý experti pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov a Ing. J. Bilik predseda Migrácia SK. Pri tejto príležitosti zástupcovia mimovládnych organizácii odovzdali pre úrad 60 exemplárov Kroniky Slovákov. Kroniky o dejstvovaní, sláve a ponížení Slovákov, od exilových autorov J. Okáľa a J .G. Cincíka. Doteraz vyšla Kronika len v USA (1954,1975) a v Kanade (2012). Prvé vydanie na Slovensku sa uskutočnilo v súčinnosti Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, Spolku slovenských spisovateľov, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ateliéru Creativ line a Ing, arch. Ľ. Brezinu a reverenda Dr. Dušana Tótha z kanadského Toronta. Obe strany sa dohodli na jej slávnostnej promócii a krste 5.júla 2022 pri základnom kameni pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Bratislave – Petržalke.

Foto: Migrácia SK

 

2021

Európska migračná sieť – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
2021 – Štúdia odpovedá na otázky, aké má SR politiky, legislatívu a prax v riešení štátnych príslušníkom tretích krajín, ktorí sú v krajine dlhodobo v neregulárnom …

Pracovná migrácia zo Slovenska – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
2021 – Pracovná migrácia zo Slovenska. Koľko Slovákov a Sloveniek sa za posledné desaťročie z krajiny vysťahovalo a koľko sa na Slovensko opäť vrátilo?

Obyvateľstvo a migrácia – Štatistický úrad SR
22. 9. 2021 – Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR
K 31. decembru 2020 mala Slovenská republika 5 459 781 obyvateľov. … Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika …

Vláda schválila návrh migračnej politiky
11. 9. 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska
Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že vláda na rokovaní 8. septembra 2021 schválila návrh Migračnej politiky Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025. …

Vláda schválila ciele a princípy migračnej politiky Slovenskej republiky do roku 2025
8. 9. 2021 – Vláda na rokovaní 8. septembra 2021 schválila ciele a princípy migračnej politiky Slovenskej republiky do roku 2025 …

Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025
2021 – Existujúce pripomienky; SIS (Slovenská informačná služba), K časti Ciele a princípy migračnej politiky. Slovenská informačná služba navrhuje v prvom odseku na …

Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025
2021 – Migračná politika vychádza a je pokračovaním úspešnej Migračnej politiky Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020. Je vyjadrením pripravenosti a ochoty …

Migračná politika Slovenskej republiky – Ministerstvo vnútra
2021 – Migračná politika Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 496 z 8. septembra 2021 Migračnú politiku Slovenskej republiky

Výzva na publikovanie pre číslo 1/2022 časopisu Slovenský národopis
2021 – Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Smerovali do zahraničia, alebo prebiehali v rámci krajiny. … ale aj odchody za prácou či viera, že v cudzine alebo v iných častiach vlastného štátu ich …

Martin Haluš, Marek Hlaváč, Peter Havran, Slavomír Hidas: Odliv mozgov po slovensky
2021 – M Haluš · Citované 8-krát
Analýza odchodov Slovákov do zahraničia od roku 2000 … vo veku 24 až 29 rokov odchádzajú za prácou do zahraničia častejšie než staršie …

Sociológ Bahna: Hlavnou príčinou odchodov zo Slovenska …
6. 8. 2021 – Práca, nefunkčné štátne inštitúcie, korupcia a klientelizmus. … sú najčastejšie dôvody, pre ktoré mladí ľudia uvažujú o odchode do zahraničia. …

Slovensko: krajina bez migrácie? – Človek v ohrození
2. 3. 2021 – Slovensko je krajinou, v ktorej sa migrácia dotýka takmer každého z nás … Obraz Slovenska a migračné skúsenosti Slovákov a Sloveniek sú …

Migračný úrad MV SR – Azyl a migrácia – Ministerstvo vnútra
január 2021 – Migračný úrad MV SR
Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „migračný úrad“) ako prvostupňový správny orgán rozhodujúci o …

MIGRAČNÝ ÚRAD MV SR MÁ NOVÉHO ŠÉFA
25. 1. 2021 – Ministerstvo vnútra SR – MIGRAČNÝ ÚRAD MV … – Facebook
MIGRAČNÝ ÚRAD MV SR MÁ NOVÉHO ŠÉFA Štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner uviedol v pondelok 25. januára do funkcie riaditeľa úradu Jána Orlovského …

Migračný úrad povedie nový riaditeľ Ján Orlovský
25. 1. 2021 – Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Vendelín Leitner v pondelok 25. januára 2021 uviedol Jána Orlovského do funkcie riaditeľa Migračného úradu rezortu vnútra. …

2020

Štátna tajomníčka I. Brocková rokovala o krajanskej problematike
6. 7. 2020 – Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala dnes (6. júla 2020) predstaviteľov Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, Občianskeho združenia Migrácia SK a Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva Claude Baláža a Jána Bilika.
Účelom stretnutia bolo informovať štátnu tajomníčku, ktorá má v portfóliu aj otázky Slovákov žijúcich v zahraničí, o činnosti a aktivitách uvedených združení, ako aj o ich predstavách a očakávaniach ďalšieho smerovania štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.
Osobitnú pozornosť venovali problematike vybudovania Pamätníka slovenského vysťahovalectva, o ktoré sa tieto združenia už dlhší čas usilujú. I. Brocková na stretnutí konštatovala, že: „vláda Slovenskej republiky pripisuje Slovákom žijúcim v zahraničí a rozvoju vzťahov s nimi veľký význam. Naše vnímanie a politika k tejto časti slovenskej spoločnosti sú reflektované aj v Programovom vyhlásení vlády SR.“

Foto: Tomáš Bokor/Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zasadnutie 6 jul

______________________________________________________________________________ 

Ingrid Brocková, štátna tajomníčka MZVaEZ SR, rokovala s predstaviteľmi občianskych združení o krajanskej problematike
6. 7. 2020 – Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala v pondelok 6. júla 2020 na pôde MZVaEZ SR Bratislave pánov Claude Baláža a Jána Bilika, predstaviteľov Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, Občianskeho združenia Migrácia SK a Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva.

Foto: Migrácia SK

6 jul zasadnutie 2

______________________________________________________________________________ 

Zahraniční Slováci žijú odlišný život ako “domorodci”. Ak by …
6. 3. 2020 – Ak by teda volili len zahraniční Slováci s trvalým pobytom mimo Slovenska, voľby na Slovensku by s prehľadom vyhrala strana Progresívne …

Voľby 2020: Slováci zo zahraničia volili najviac PS/Spolu, ich …
1. 3. 2020 – Koalícia PS/Spolu mala najväčšiu podporu medzi krajanmi v zahraničí, do parlamentu sa napokon veľmi tesne neprebojovala. …

Ako volili zahraniční Slováci? | Nový Čas
1. 3. 2020 – Voliči z cudziny by Smeru-SD, ktorý by mal podľa predbežných výsledkov skončiť vo voľbách na druhom mieste, odovzdali 91 hlasov. Hnutiu …

Voľby 2020: Ako volili Slováci zo zahraničia? – SME
1. 3. 2020 – V parlamentných voľbách napokon volilo zo zahraničia 48 925 ľudí z celkového počtu 55 117 Slovákov, ktorý o možnosť odovzdať svoj hlas …

Eva Chmelová – Zahraniční Slováci už v parlamentných …
28. 2. 2020 – Odovzdal(-a) Braňo Závodský Naživo.
Slovensko pred voľbami na chvíľu stíchlo. Politické … Eva Chmelová – Zahraniční Slováci už v parlamentných …

Slováci žijúci v zahraničí prilietajú domov v enormných …
28. 2. 2020 – Je tak viac než pravdepodobné, že zahraniční Slováci boli aj za hlas v blížiacich sa voľbách opäť ochotní zaplatiť omnoho viac než pár desiatok …

Zahraniční Slováci prilietajú na voľby v rekordných … – SME
28. 2. 2020 – Zahraniční Slováci prilietajú na voľby v rekordných počtoch. Záujem o letenky na Slovensko značne prevyšuje aj ten z prezidentských volieb. …

Zahraniční Slováci prilietajú na voľby v rekordných počtoch …
28. 2. 2020 – Zahraniční Slováci prilietajú na voľby v rekordných počtoch: Viac ako na prezidentské

Volby na Slovensku: Slováci se hromadně vracejí do vlasti
28. 2. 2020, 13:40 – Bratislava (Od našeho zpravodaje). Ivan Vilček, Právo.
Slováci z celé Evropy se hromadně vracejí do vlasti. Kvůli sobotním volbám. …

Zahraniční Slováci prilietajú na voľby v … – Plus 7 Dní
28. 2. 2020 – Slovákom v zahraničí, zdá sa, nie je budúcnosť ich krajiny ľahostajná. Letia domov odvoliť. …

Zahraniční Slováci prilietajú na voľby v rekordných počtoch …
27. 2. 2020 – Záujem o letenky domov značne prevyšuje i ten z prezidentských volieb. Až štyria z piatich navrátilcov si kúpili iba jednosmerný lístok. …

ww.dalito.sk › volby-2020-zahranicni-slovaci-v-strese-pripady-ked-…
4. 2. 2020 – Sú zahraniční Slováci, ktorí sa tak dostávajú do časové stresu, či im vôbec bude umožnené voliť, teda zúčastniť sa na parlamentných voľbách …

Tri otázky PRE: Odchod lekárov do zahraničia. Odpovedá …
4. 2. 2020 – Odchod lekárov do zahraničia. Odpovedá hovorkyňa SLK, Mgr. Nancy Závodská. Môžete vymenovať hlavné dôvody, prečo lekári odchádzajú …

Rekordný počet Slovákov bude voliť zo zahraničia – Voľby …
15. 1. 2020 – Voliť poštou zo zahraničia chce vo februárových parlamentných voľbách vyše 86-tisíc Slovákov. O túto formu mohli Slováci žijúci v zahraničí …

Zo Slovenska miznú ľudia. Vieš, koľko by stála tvoja emigrácia?
13. 1. 2020 – Podľa novej štúdie organizácie LEAF prišlo Slovensko z dôvodu úniku mozgov o 2,2 % hrubého domáceho produktu na obyvateľa ročne …

Voľby zo zahraničia – varovné príznaky – DAV DVA – kultúrno …
13. 1. 2020 – Skúsme sa však na vec pozrieť kvantitatívne, či naozaj zahraniční Slováci môžu byť tým povestným jazýčkom na váhach. V informácii na …

kulpin.net – Voľby v SR a zahraniční Slováci
9. 1. 2020 – Voľby v SR a zahraniční Slováci. … Naše hnutie sa dlhodobo zaujíma o Slovákov žijúcich v zahraničí a boli by sme radi, keby sme doniesli do …

Presviedča Slovákov v zahraničí, aby sa nevykašľali na voľby …
3. 1. 2020 – Parlamentné voľby sú jedinými voľbami, v ktorých Slováci a Slovenky môžu voliť aj zo zahraničia. Samuel Zubo pred trinástimi rokmi odišiel žiť …

2019

Do zahraničia nám odchádzajú najmä mladí vzdelaní ľudia …
12. 11. 2019 – Vyše tristotisíc ľudí, o toľko vlastných občanov prišlo Slovensko za posledné roky. Voláme to aj odliv mozgov. Prečo zo Slovenska odchádzajú …

Mladí ľudia v zahraničí | TA3
16. 9. 2019 – Prečo odchádzajú mladí Slováci do zahraničia a prečo by sa mali vrátiť domov? Našim hosťom bol Filip Orth, študent na Santa Clara University …

Migrácia a rozvoj na Slovensku – Slovenská katolícka charita
máj 2019 – Súčasný verejný diskurz o migrácii v Slovenskej republike ignoruje práve … migrácia predstavuje pohyb obyvateľstva v rámci krajiny – z vidieka do miest alebo z …

Zahraniční Slováci musia pre účasť na voľbách investovať …
30. 3. 2019 – Zahraniční Slováci musia pre účasť na voľbách investovať stovky eur … voliť v prezidentských voľbách, koľko kilometrov musia prekonať, kým …

Voľby prezidenta 2019: Slováci zo zahraničia by prijali …
30. 3. 2019 – Zhodujú sa, že takáto možnosť by mala byť pri všetkých voľbách na Slovensku vrátane aktuálnych prezidentských volieb. Mnohí sa ich buď pre …

Obyvateľstvo a migrácia – Štatistický úrad SR
15. 3. 2019 – K 30. septembru 2019 mala Slovenská republika 5 456 362 obyvateľov …

Prezidentské voľby 2019: Slováci zo zahraničia musia mať pri …
6. 2. 2019 – Prezidenta SR môže voliť plnoletý slovenský občan s trvalým pobytom na Slovensku aj bez neho. Pokiaľ žije v cudzine, ale príde na Slovensko …

Slovensko trápi odliv mozgov | STU BA | pravda.sk
7. 1. 2019 – Tisícky talentovaných mladých ľudí totiž odchádzajú študovať do zahraničia. Najčastejšie sa rozhodnú pre univerzity v susednom Česku. …

2018

Prečo mladí odchádzajú zo Slovenska? – Práca a kariéra …
3. 11. 2018 – Tretina chcela odísť do zahraničia, ČR považovali za dobrý odrazový mostík (hlavne Prahu a Brno). „Ukázalo sa, že mnoho Slovákov do 35 …

O migrácii na Slovensku – Medzinárodná organizácia pre …
Slovensko nepatrí k tradičným cieľovým krajinám migrantov. Je kultúrne homogénnou krajinou, ktorej sa nedotkol dramatický nárast migrácie v priebehu …

Naši lekári odchádzajú. Zistili sme skutočné dôvody, prečo …
10. 2018 – … sa len na odchody lekárov, ktorí dokončia slovenské lekárske fakulty. … Celú analýzu dôvodov odchodu lekárov do zahraničia si môžete …

Počet Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia rastie, menej ich …
9. 4. 2018 – Zo zahraničia sa vracia domov čoraz viac Slovákov, menej ich odchádza. Na Slovensku sa zvyšuje počet cudzincov, ktorí prichádzajú za prácou. … je stále menej tých, ktorí odchádzajú hľadať svoje uplatnenie do zahraničia. …

Prečo mladí odchádzajú zo Slovenska? – Práca a kariéra …
11. 2018 – Až 63 % mladých Slovákov a Sloveniek zvažovalo svoj odchod do Českej republiky už na strednej škole alebo po maturite. …

Alarmujúci prieskum. Až 22 percent Slovákov žijúcich v …
29. 12. 2018 – PRIESKUM Korupcia, klientelizmus a rodinkárstvo. To sú najväčšie problémy našej krajiny podľa väčšiny Slovákov žijúcich. …

2017

Vyše štvrtina mladých Slovákov chce navždy odísť do zahraničia | SME
27. 9. 2017 – Mladí ľudia sú síce aktívni najmä na sociálnych sieťach, ale o verejnom živote sa vo veľkej miere dozvedajú aj z televízie. …

Prečo mladí ľudia horlivo vyhľadávajú štúdium v zahraničí …
21. 6. 2017 – Slovensko je nádherná krajina, ale príležitostí je pre mladých ľudí čoraz menej. Ľudí lákajú rôzne vyspelejšie krajiny a to kvôli kvalitným …

5 dôvodov, kvôli ktorým chcú mladí Slováci čím skôr zbaliť …
24. 3. 2017 – V poslednom období si mal možnosť prečítať si niekoľko článkov, v ktorých sme sa pozreli na to, prečo sa oplatí zostať na Slovensku a vyzdvihli …

Ako čeliť úniku mozgov so vztýčenou hlavou | Hospodárske noviny
30. 5. 2017 – Róbert Chovanculiak vysvetľoval 25.5.2017 možný dôvod odchodu mladých ľudí zo Slovenska pre Hospodárske noviny. …

Stále viac ľudí za prácou do cudziny odchádza, ako prichádza | SME 
13. 2. 2017 – Naopak, najmenej odchádzajú do zahraničia obyvatelia z okresov juhozápadného Slovenska. “Slovensko zaznamenalo najmasívnejšiu …

Odliv mozgov po slovensky | Ministerstvo financií Slovenskej republiky
január 2017 – Z končiacich vysokoškolských študentov odchádza do zahraničia približne každý desiaty, čo predstavuje odchod investície štátu do vzdelania vo výške 44,8 mil. …

Mladí ľudia opúšťajú Slovensko. Najčastejšie sú to lekári | Trend
10. 1. 2017 – Mladí ľudia vo veku 24 až 29 rokov odchádzajú za prácou do zahraničia častejšie než staršie vekové skupiny. Pravdepodobnosť odchodu je v …

2016

Slováci sa ženú za prácou do cudziny. Pozrite sa, kde najviac… | HNonline
9. 6. 2016 – Slováci húfne odchádzajú za prácou do zahraničia. … Najviac našincov odchádza do nemecky hovoriacich krajín, najmä do Rakúska. …

Štát vníma odchody za prácou do zahraničia ako prirodzený jav … | Korzár SME
13. 5. 2016 – … a tak na odchody do zahraničia, sociálny štát im vytvára podmienky …

Zo Slovenska odchádza ročne 30-tisíc mladých. Majú politici … | Denník N
25. 2. 2016 – Slováci vo všeobecnosti odchádzajú do zahraničia najmä kvôli nedostatku práce. Nezamestnanosť mladých je pritom viac ako dvojnásobne …

Pracovná migrácia zo Slovenska – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
Pracovná migrácia zo Slovenska. Koľko Slovákov a Sloveniek sa za posledné desaťročie z krajiny vysťahovalo a koľko sa na Slovensko opäť vrátilo? A ako sa …

2015

Emigrácia Slovákov do zahraničia – prvá emigrantská …
18. 8. 2015 – napísala paní Cagan: Viem, že téma emigrácie je už na každodennom tanieri, ale fakt mi to nedalo. Možno nie je šťastné sa vyjadrovať k téme, …

Dôsledky úniku mozgov na Slovensko – Slovak Professionals …
Jedným zo základných problémov emigrácie a odlivu mozgov je však fakt, … obyvateľstva tieto dáta tak nielen skresľujú debatu o emigrácii zo Slovenska, ale aj …

Kde sú desaťtisíce slovenských emigrantov | Ekonomika … | SITA
21.10.2015, 13:38 – Kde sú desaťtisíce slovenských emigrantov. … V štátoch mimo Slovenska žijú desaťtisíce našich krajanov. Z okolitých štátov ich …

Zo Slovenska utieklo milión emigrantov, teraz má problém …
31. 5. 2015 – Za 150 rokov utekali z dnešného územia Slovenska státisíce ľudí. Väčšinou pred chudobou a diktatúrami. Dnes utečencov odmietame, i keď sú …

 

2014

Slovenská štatistika a demografia 2/2014 – Štatistický úrad SR

Muži alebo ženy, kto odchádza častejšie do zahraničia za …
Kríza na pracovných trhoch EÚ a zmeny na domácom trhu práce však priniesli zmeny v profile pracovných migrantov zo Slovenska. Do zahraničia počas prvých …

Na voľby pricestovali aj zahraniční Slováci, musia mať pas | WEBNOVINY
15. 3. 2014 – Počas volieb prezidenta volia v Bratislave aj Slováci s trvalým pobytom za hranicami Slovenska. …

Prezidenta môžu voliť aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí
10. 2. 2014 – Voliť prezidenta môžu aj občania Slovenska, ktorí žijú v zahraničí a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. …

Zahraniční Slováci môžu voliť iba v parlamentných voľbách … 
9. 2. 2014 – Politikom takto unikajú tisícky hlasov. Pred blížiacou sa voľbou hlavy štátu sa však Slováci vo svete vzopreli. Pod petíciu za možnosť hlasovať v …

Zahraniční Slováci požiadajú o možnosť voľby cez internet
23. 1. 2014 – Zo zahraničia môžu Slováci hlasovať od roku 2006 a to v parlamentných voľbách prostredníctvom pošty. …

2013

August 2013 – Únia Slovákov v zahraničí (ÚSZ) posiela informáciu o naštartovaní rozhlasového vysielania  v RTVS/ Rádio Regína BA o živote a práci Slovákov žijúcich v zahraničí.
Z iniciatívy Únie Slovákov v zahraničí (ÚSZ) sa podarilo v spolupráci s RTVS naštartovať v slovenskom rozhlase prezentáciu  aktivít zahraničných Slovákov vo vlastnom vysielacom bloku. Nutnosť samostatnej relácie sa ukázala ako veľmi naliehavá, pretože slovenská verejnosť je o živote a práci Slovákov v zahraničí informovaná len veľmi nedostatočne a ak vôbec, tak neobjektívne.
Po viacerých stretnutiach a rozhovoroch, predovšetkým s predsedom výboru NR SR pre kultúru a médiá, docentom  Dušanom Jarjabkom, s generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom,  riaditeľkou TV2 Martou Gajdošíkovou,  Vincentom Štofaníkom, riaditeľom rozhlasových informačných programových služieb RTVS, ako aj s Dr Martou Mikušovou, šéfdramaturgičkou Rádia Regina  sa nám podarilo vytvoriť podmienky pre naštartovanie vysielania na stanici Rádia Regina Bratislava. Relácia “Panoráma Regíny”, ktorá bude ponúkať o.i. aj 10 minút informácií o Slovákoch žijúcich v zahraničí,  bude mať premieru v sobotu  7. septembra od 10:00h – 12:00h SEČ. Približne o 10:45h bude odvysielaných aj našich 10 minút. Reprízu relácie si možno vypočuť: Každý pondelok od 01:00h – 03:00h  SEČ, čo je vhodný čas pre Severnú Ameriku, kde je nedeľa 19:00h – 21:00h a v pondelok predpoludním austrálskeho času. Viac tu…

Júl 2013 – Začnime budovať Národný pamätník slovenského vysťahovalectva ako budúcu národnú kultúrnu pamiatku!
Slovenskí vysťahovalci a ich potomkovia sú roztratení po celom svete. Každý svetadiel brázdia nohy našich rodákov. Na Slovensku azda niet rodiny, ktorej príslušník by v dávnej, či nedávnej minulosti nemusel opustiť rodnú krajinu a stále odchádzajú ďalší a ďalší. Roztratení, ale nie stratení. Sú úspešní vo vede, ako spisovatelia, podnikatelia, športovci, remeselníci, ale i v ďalších oblastiach života. Všetci šíria dobré meno Slovenska a Slovákov mimo hraníc našej vlasti bez ohľadu na to, či sa narodili na Slovensku alebo tam mali korene ich predkovia. Zoznam mien tých, čo sa zo Slovenska museli alebo chceli vysťahovať, by bol veľmi dlhý. Boli by to milióny mien, známych i neznámych a zabudnutých. Všetci však zanechali stopu v dejinách Slovenska a Slovákov… viac na http://vystahovalectvo.sk/

Jún 2013 – Veľká aktualizácia platnej krajanskej legislatívy

Január 2013 – pobyt krajanov na Slovensku a osvedčenia (najmä Slováci zo Srbska a Ukrajiny)

Národnej rade Slovenskej republiky bol 11. januára 2013 predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom zákona je upraviť niektoré nezrovnalosti týkajúce sa udeľovania prechodného pobytu tých Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorým Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydal osvedčenie potvrdzujúce im takéto postavenie.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. mája 2013.
Ak bude novela zákona prijatá, pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sú držiteľmi osvedčenia to bude znamenať, že:

 • Ak majú vydané osvedčenie a zároveň požiadali o udelenie prechodného pobytu, sú oprávnení sa zdržiavať na území Slovenska až do rozhodnutia o žiadosti o udelenie prechodného pobytu. (§ 31 ods. 3 zákona – nové znenie)
 • Doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nebude potrebné prikladať znova k žiadosti o udelenie prechodného pobytu, ALE to len v prípade, ak sa takáto žiadosť o prechodný pobyt podá do 60 dní od vydania osvedčenia Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. (§ 32 ods. 3 zákona – nové znenie)
 • Tí, ktorí majú vydané osvedčenie a platnosť prechodného pobytu im skončila 30. 6. 2012, ALE POZOR ak súčasne nevycestovali z územia Slovenskej republiky po strate platnosti dokladu o prechodnom pobyte, môžu podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu až do 1. 5. 2014. (nový § 131a zákona)
 • Doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov bude musieť byť vydaný s platnosťou na celé územie štátu, ktorý tento doklad vydal (článok VII – novela zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí).

Zákon zohľadňuje výsledky rokovaní, ktoré viedol s Ministerstvom vnútra SR ešte bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí M. Vetrák.
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4315

 

2012

Február 2012 – zjednodušenie dotácii poskytovaných krajanom
Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 69/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom zákona bolo zjednodušiť poskytovanie dotácií Slovákom žijúcim v zahraničí tak, aby neboli povinní prikladať k žiadostiam o dotáciu viacero potvrdení od rôznych úradov na Slovensku, čo by si vyžadovalo ich návštevu Slovenska. Pritom výška dotácie je neraz nižšia, ako by boli náklady, ktoré by takéto osoby museli vynaložiť na preukázanie podmienok pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie, ak by museli pricestovať na Slovensko (Austrália, Amerika) a žiadať príslušné úrady o vystavenie potvrdenia. To znamená, že k žiadosti o dotáciu bude zo strany Slovákov žijúcich v zahraničí stačiť čestné vyhlásenie.

Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2012.
§ 8a ods. 6 posledná veta zákona č. 523/2004 Z. z. tak po novom znie: „Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá je žiadateľom o dotáciu na účely financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí podľa osobitného predpisu, preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku 4 čestným vyhlásením.“
Novela zákona v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí bola schválená vďaka predloženiu pozmeňujúceho návrhu priamo na rokovaní Výboru NR SR pre financie a rozpočet poslancom A. Marcinčinom. Novelu vypracoval bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí M. Vetrák.
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3893

 

2011

November 2011 – migrácia
V zmysle bodu B.2. uznesenia vlády SR z 31. augusta 2011 č. 574 bol k 30. novembru 2011 vypracovaný Akčný plán migračnej politiky SR na roky 2012 a 2013 v podmienkach Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Plán sa vyhodnocuje v zmysle bodu B.5. tohto uznesenia každoročne do 1. marca.

 November 2011 – boj proti korupcii
V zmysle bodu B.1. uznesenia vlády SR z 10. augusta 2011 č. 517 bol k 30. novembru 2011 vypracovaný Plán boja proti korupcii v podmienkach Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Plán sa vyhodnocuje v zmysle bodu C.3. tohto uznesenia každoročne do 30. novembra.

September 2011 – voľby zo zahraničia
Ministerstvo vnútra SR vypracovalo návrh volebného kódexu, ku ktorému vyjadril pripomienky aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

August 2011 – migrácia
Vláda SR 31. augusta 2011 schválila uznesenie č. 574 k migračnej politike Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020.

(podrobnejšie na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20174).

 August 2011 – boj proti korupcii
Vláda SR 10. augusta 2011 schválila uznesenie č. 517 k strategickému plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike.

(podrobnejšie na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20071).

Júl 2011 – zdravotné poistenie
Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 250/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon novelizoval aj zákon č. č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to konkrétne § 3 ods. 3 písm. d) s cieľom zahrnúť do schémy povinného zdravotného poistenia aj žiakov a študentov, ktorí sú Slovákmi žijúcimi v zahraničí a ktorí zároveň študujú na škole v Slovenskej republike. To znamená, že títo poistenci sa stanú poistencami štátu.

Zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2011.
§ 3 ods. 3 písm. d) zákona č. 580/2004 Z. z. tak po novom znie: „Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát“) a je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike.“
Novela zákona v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí bola schválená vďaka predloženiu pozmeňujúceho návrhu, ktorí vypracovali poslanci M. Beblavý a J. Žitňanská.
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3669