Skip to content

Občianske združenie Migrácia SK

"Slovenská
Migrácia SK je občianskym združením, ktoré vzniklo na základe zákona o združovaní občanov koncom roku 2009.

Našim cieľom je činnosť zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity občanov Slovenskej republiky žijúcich, pracujúcich a študujúcich v zahraničí. Pre napĺňanie týchto cieľov sa chceme venovať problematike súčasných migračných pohybov, pripravovať situačné správy, analýzy a navrhovať riešenia na znižovanie úniku mozgov (brain-drain) do zahraničia, prispievať k vytváraniu predpokladov pre udržiavanie väzieb emigrantov na najbližších a na domovskú krajinu, venovať sa otázkam reemigrácie a repatriácie, otázkam tvorby a výkonu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, otázkam tvorby štátnej politiky pre trvalo udržateľnú emigráciu a vytvárania predpokladov, ktoré by stimulovali návraty emigrantov a poskytovali by im dostatok informácií o dianí na Slovensku, otázkam legislatívy v oblasti slobodného pohybu osôb a uplatňovania  ich legitímnych práv zaručených ústavou Slovenskej republiky, spolupráci so štátnymi i neštátnymi orgánmi a inštitúciami v Slovenskej republike v danej oblasti, spolupráci s krajanskými spolkami, inštitúciami a médiami v zahraničí, otázkam spoločnej prisťahovaleckej  politiky Európskej únie a problematike Európanov vo svete.

Ciele združenia

Našim cieľom je činnosť zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity občanov Slovenskej republiky žijúcich, pracujúcich a študujúcich v zahraničí.

Pre napĺňanie týchto cieľov sa chceme venovať:

 • problematike súčasných migračných pohybov
 • pripravovať situačné správy, analýzy a navrhovať riešenia na znižovanie úniku mozgov (brain-drain) do zahraničia
 • prispievať k vytváraniu predpokladov pre udržiavanie väzieb emigrantov na najbližších a na domovskú krajinu
 • venovať sa otázkam reemigrácie a repatriácie
 • venovať sa otázkam tvorby a výkonu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí
 • venovať sa otázkam tvorby štátnej politiky pre trvalo udržateľnú emigráciu a vytvárania predpokladov, ktoré by stimulovali návraty emigrantov a poskytovali by im dostatok informácií o dianí na Slovensku
 • venovať sa otázkam legislatívy v oblasti slobodného pohybu osôb a uplatňovania ich legitímnych práv zaručených ústavou Slovenskej republiky
 • venovať sa spolupráci so štátnymi i neštátnymi orgánmi a inštitúciami v Slovenskej republike v danej oblasti
 • venovať sa spolupráci s krajanskými spolkami, inštitúciami a médiami v zahraničí
 • venovať sa otázkam spoločnej prisťahovaleckej politiky Európskej únie
 • venovať sa problematike Európanov vo svete