Skip to content

Kontakty

Migrácia SK
občianske združenie
reg. MV SR 25.11.2009
číslo sp. VVS/1-900/90-347 16
IČO: 42176468

Poštová adresa
Rebarborová 41/A
841 07 Bratislava
e-mail: info@slovenskamigracia.sk