Skip to content

Dokumenty o migrácii, pramene, literatúra

EMN Newsletter October 2012 to January 2013

The EMN Bulletin provides policymakers and other practitioners with an outline of recent migration and international protection policy developments at EU and national levels in the period February 2013 to June 2013, including (latest) relevant published statistics.

Specific topics covered are general policy developmentslegal migrationinternational protectioneradication of trafficking in human beingsborders, including Schengen and visasexternal dimensionirregular and return migration integration and citizenshipadditional complementary statistics. Komplet tu v PDF dokumente.

________________________________________

Vláda SR 31. augusta 2011 schválila uznesenie č. 574 k migračnej politike Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020 a v zmysle bodu B.2. tohto uznesenia bol k 30. novembru 2011 vypracovaný tiež Akčný plán migračnej politiky SR na roky 2012 a 2013 v podmienkach Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Plán sa vyhodnocuje v zmysle bodu B.5. tohto uznesenia každoročne do 1. marca.

The EMN Bulletin provides policymakers and other practitioners with an outline of recent migration and international protection policy developments at EU and national levels in the period February 2013 to June 2013, including (latest) relevant published statistics.

Specific topics covered are general policy developmentslegal migrationinternational protectioneradication of trafficking in human beingsborders, including Schengen and visasexternal dimensionirregular and return migration integration and citizenshipadditional complementary statistics.

(podrobnejšie na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20174)