Skip to content

Deň zahraničných Slovákov v Slovenskej republike 2010

Pamätný deň Slovenskej republiky

Zástupcovia Migrácie SK, Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov a krajania zo zahraničia pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov v Sade Janka Kráľa v Bratislave-Petržalke, 5. júl 2010