Skip to content

Informačné a poradenské centrum (IPC) Migrácia SK

Milí krajania v zahraničí,

nielen vlastnými silami v našich komunitách, ale tiež vzájomnou spoluprácou a informovanosťou o našich aktivitách, aj tých spoločných, máme šancu kvalitnejšie existovať a ďalej sa rozvíjať.

V nadväznosti na stále prebiehajúci úspešný projekt „volím zo zahraničia“ realizovaný v rámci Partnerského programu s našim združením a s cieľom uľahčiť vzájomnú výmenu informácií a spoluprácu medzi jednotlivými krajanskými organizáciami i jednotlivcami – Slovákmi žijúcimi v zahraničí po celom svete, ako aj štátnou správou a organizáciami na Slovensku, bolo na báze tohto programu v apríli 2010 založené:

Informačné a poradenské centrum (IPC) Migrácia SK

Jeho cieľom je v spolupráci s partnermi zabezpečiť tok informácií medzi slovenským zahraničím, médiami, štátnymi i neštátnymi inštitúciami a verejnosťou na Slovensku. IPC má ambíciu stať sa dôležitou platformou vzájomnej konštruktívnej spolupráce a spolutvorcom novej kvality slovensko-slovenských vzťahov. IPC vám bude postupne ponúkať najmä:

 • informačné dokumenty o migračnej politike Európskej únie a informácie o inštitúciách a organizáciách zaoberajúcich sa problematikou migrácie, emigrácie, imigrácie a reemigrácie
 • informácie o migračnej legislatíve (občania Slovenskej republiky a Slováci žijúci v zahraničí), programoch, grantových systémoch, štúdiu, práci a podnikaní v Európskej únii
 • odpovede na Vaše otázky a sprostredkovanie spolupráce s odborníkmi
 • informácie o riešení problematiky migrácie v Slovenskej republike
 • informácie o možnostiach štúdia v Slovenskej republike
 • informácie o podmienkach návratu a možnostiach uplatnenia sa na Slovensku
 • informácie o situácii a pripravovaných podujatiach a aktivitách v krajanských komunitách v zahraničí
 • informácie o možnostiach vzájomnej spolupráce v slovenskom zahraničí a medzi slovenským zahraničím a Slovensku republikou
 • informácie o možnostiach bezplatného i plateného poradenstva, poskytovaní praktických rád a informácií
 • informácie o organizáciách, ktoré by ste chceli osloviť, a ich kontaktné údaje
 • informácie a metodickú pomoc pri vypracovávaní projektov, ktorými sa chcete uchádzať o pridelenie grantov v Európskej únii a Slovenskej republike.

Budeme veľmi radi, ak nám svojím aktívnym prístupom, najmä vzájomnou komunikáciou a zasielaním aktuálnych informácií o dianí vo vašej komunite, či plánovaných akciách, pomôžete vzájomne rozvíjať efektívnu spoluprácu a dobré medziľudské vzťahy medzi Slovákmi v zahraničí.

S týmto zámerom si vás zároveň dovoľujeme požiadať o potvrdenie Vašej e-mailovej adresy, ktorá by mala slúžiť na našu vzájomnú komunikáciu na ipc@slovenskamigracia.sk, resp. o zaslanie inej e-mailovej adresy za rovnakým účelom. Ak má vaša komunita vytvorenú vlastnú internetovú stránku, potešíme sa aj takejto informácii.

So srdečným pozdravom zo Slovenska

Ing. Ján Bilik, predseda
Mgr. Martin Štrbka, koordinátor IPC