Skip to content

Otázky a odpovede týkajúce sa Volieb zo zahraničia – Voľby poštou

Archív 2010

Otázka: Som občan Slovenskej republiky, ale NEMÁM trvalý pobyt na Slovensku. Môžem poslať EMAILOM alebo FAXOM: naskenovanú, vyplnenú a podpísanú žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov, vrátané naskenovaného čestného prehlásenia a naskenovanej fotokópii pasu s osobnými údajmi, alebo fotokópii osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky na kontaktne údaje Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka?

Adresa:
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Petržalka
Organizačné oddelenie
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
Slovakia

Zodpovedná vedúca:
Oddelenie organizačných vecí – PhDr. Denisa Paulenová
Telefón: 00 421-2-68 286 822
email: denisa.paulenova@petrzalka.sk
Fax: 00421 -2- 6828-6824

Odpoveď: Pokiaľ bude žiadosť obsahovať všetky nevyhnutné náležitosti a údaje, môže byť zaslaná aj uvedenými spôsobmi. Ak by v nej niečo chýbalo, zodpovedná pracovníčka by mala kontaktovať žiadateľa a upozorniť ho na nedostatok v žiadosti. Bolo by vhodne aj iným záujemcom o voľbu poštou zasielať kontakt na uvedenú osobu v Petržalke, ktorá ma v kompetencii voľbu zo zahraničia.

Tí, ktorí majú záujem o voľbu v mieste svojho trvalého bydliska, by sa mali so svojimi žiadosťami obracať priamo na starostov obcí.

Zdroj: Odpoveď potvrdená cez telefón z Ministerstva vnútra SR 03.03.2010

…………………………………………

Otázka: Ahojte, čo mám robiť v prípade, že nemám trvalý pobyt na SK, ale chcem prísť voliť osobne – myslím, že je to bezpečnejšie voči manipulácii s lístkami a nemám to z Viedne ďaleko?

Odpoveď: Ak nemá žiadateľ trvalý pobyt na Slovensku, nemá kde byť zapísaný do voličských hárkov. Osobne nemôže voliť ani v Petržálke, pretože volebný obvod Petržálka je určený pre voličov zo zahraničia len na VOĽBU POŠTOU.

Preto nemôže voliť iným spôsobom, len POŠTOU, aj keď je tak blízko – vo Viedni.

Zdroj: Odpoveď potvrdená cez telefón z Ministerstva vnútra SR 03.03.2010

………………………………………….

Otázka: Môže rodina poslať svoje žiadosti o registráciu na voľby poštou v jednej obálke, aby ušetrila na poštovnom? Jedná sa o troch rodinných príslušníkov z toho istého miesta trvalého bydliska.

Odpoveď: Žiadosti o registráciu môžu poslať v jednej obálke. Hlasovacie lístky by im mali byť doručené z miesta trvalého bydliska osobitne a oni ich naspäť musia odoslať taktiež osobitne v samostatných obálkach.

Zdroj: Odpoveď potvrdená cez telefón z Ministerstva vnútra SR 03.03.2010

…………………………………………..

Otázka: Žijem v zahraničí 11 rokov. Môžem sa zúčastniť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky?

Odpoveď: Kto môže a kto nemôže voliť definuje Zákon č. 333/2004 Z.z.z 13. mája 2004o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, viac sa dočítate tu.