Skip to content

Podujatia

 4. 7. 2019

na pôde Výboru dňa 4. júla uskutočnil X. OKRÚHLY STÔL (TABLE RONDE) K PROBLEMATIKE SLOVENSKEJ DIASPÓRY VO SVETE

„ SLOVENSKÝ PARLAMENT A SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ – AKO ĎALEJ PO VOĽBÁCH 2020“

Zborník z podujatia, TU

Príspevky z podujatia: 

NAVRH PROGRAMU PRE SLOVENSKÚ DIASPÓRU NA ROKY 2020 – 2024 (Claude Baláž)
ZAHRANIČNÍ ČEŠI JSOU SOUČÁSTÍ DĚJIN SPOLEČNOSTI ČESKÝCH ZEMÍ. A JAK V BUDOUCNOSTI? (Stanislav Brouček)
PREČO VOLEBNÝ ZÁKON SR ROBÍ ZO ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV VOLIČOV DRUHEJ TRIEDY. (Dušan Klimo)
Názov jednotlivých spolkov Slovákov v Prahe/ČR
The Great Return Initiative : In Search of Global Skillsets (Zuzana Palovic)
SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÉ MENŠINY Z BÝVALÉHO UHORSKA.(Jozef Schwarz)
Slovensko-český klub, Slovenský dom v Prahe, SZZS, VLADIMÍR SKALSKY

VÝZVY SLOVÁKOV V JUHOVÝCHODNEJ EURÓPE (Michal Spevák)
 

 4. 7. 2018 

na pôde Výboru dňa 4. júla uskutočnil 9. okrúhly stôl venovaný slovenskému zahraničiu pod názvom

„SLOVENSKÁ MIGRÁCIA  A JEJ ODRAZ V KONTEXTE ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“

IX. OKRÚHLY STÔL (TABLE RONDE), K PROBLEMATIKE SLOVENSKEJ DIASPÓRY VO SVETE, BRATISLAVA 4. JÚL 2018

Zborník z podujatia, TU

Príspevky z podujatia:

K NIEKTORÝM OTÁZKAM  SÚČASNÉHO STAVU KONCEPCIE ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VZŤAHU V SLOVÁKOM ŽIJÚCIM V ZAHRANIČÍ, Claude Baláž  
VYHODNOTENIE MEDZINÁRODNEJ ANKETY „BUDE MAŤ AJ SLOVENSKÁ REPUBLIKA PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA ?“, Ján Bilik
ALTERNATÍVNE FAKTY A REALITA , Dušan Klimo
SÚČASNÝ STAV PRÍPRAV A BUDOVANIA PAMÄTNÍKA SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA – PAMÄTNÍKA MIGRÁCIE, Marián Tkáč
SLOVENSKÁ MIGRÁCIA A JEJ ODRAZ V KONTEXTE ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ  REPUBLIKY, Dušan Tóth
SLOVENSKÁ KOMUNITA V SRBSKU A ŠTÁTNY POLITIKA SR, Vladimír Valent
BUDE EŠTE KOMU POMÁHAŤ?, Michal Spevák st.
ZLOŽITÉ HĽADANIE ZAŠLEJ SLÁVY, Michal Spevák ml.
LIMITY PORTÁLU SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE, Dušan Mikolaj
 

Deň zahraničných Slovákov v Slovenskej republike 2010

Pamätný deň Slovenskej republiky

 >

Zástupcovia Migrácie SK, Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov a krajania zo zahraničia pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov v Sade Janka Kráľa v Bratislave-Petržalke, 5. júl 2010  

 

……………………….

 

Odborné podujatie

 >

„ Slovenská zahraničná migrácia“ 13.-14.mája 2010 v Bratislave

 

Vážené dámy, vážení páni, milí krajania,

občianske združenie Migrácia SK v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Združením nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov pripravilo odborné podujatie venované problematike súčasných migračných pohybov.

V dôsledku  súčasného slovenského vysťahovalectva, ktoré sa po roku 1989 stalo súčasťou celkových európskych migračných pohybov, vzniká nová skupina Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorých počet sa približuje k  30 % celkového počtu Slovákov žijúcich v zahraničí. Preto problematika súčasných migračných pohybov, občanov Slovenskej republiky do zahraničia a  Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensko, by z hľadiska ekonomických, politických, kultúrnych, vzdelávacích, sociologických, právnych, demografických, štatistických, prognostických a ďalších aspektov mala byť hlavným cieľom pripravovaného odborného podujatia.

Chceme tak nadviazať na tradíciu okrúhlych stolov venovaných slovenskému zahraničiu, ktoré sa konali od roku  2002 a stane sa tak už šiestym v poradí s pracovným názvom:

„ Slovenská zahraničná migrácia“,

 Témy rokovania:

  • Emigrácia občanov Slovenskej republiky
  • Reemigrácia občanov Slovenskej republiky
  • Imigrácia Slovákov žijúcich v zahraničí do Slovenskej republiky

Výsledky pracovného rokovania boli obsiahnuté v záveroch (>Komunike), ktoré účastníci v podobe odporúčaní predložia Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky a inštitúciám, ktoré majú v náplni svojej činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí (>TS).

S úctou a krajanským pozdravom

Za prípravný výbor

Ing. Ján Bilik
info@slovenskamigracia.sk


Na stiahnutie:
>Komunike z 6. okrúhleho stola – "Slovenská zahraničná migrácia"

 

……………………….

Partnerský program – Volím zo zahraničia

Obsahom partnerského programu je vytvorenie partnerských pracovných teritoriálnych volebných stredísk, ktoré by vo svojom okruhu pôsobnosti vytvorili pracovné obvody. V ich rámci by tam žijúcim občanom Slovenskej republiky poskytli všetky relevantné informácie a podklady potrebné k účasti na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010.

Teda plnili by úlohu regionálnych informačných, metodických, štatistických a poradenských stredísk, ktoré pripravia predbežný zoznam voličov vo svojom obvode, ktorí budú mať záujem voliť. Migrácia SK zabezpečí a poskytne všetkým partnerom potrebné informácie a podklady, čím môže plniť funkciu spoločného koordinátora na Slovensku a zabezpečí vzájomnú prepojenosť a informovanosť všetkých partnerov…

viac o partnerskom programe volím zo zahraničia»