Skip to content

Rozvojová pomoc ministerstva zahraničných vecí

v niektorých menej rozvinutých krajinách sveta majú slovenskí veľvyslanci možnosť poskytovať tzv. minigranty, a to aj na krajanské projekty vo výške približne 5 000 eur

http://www.slovakaid.sk/

http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_1483395B26093959C125766500332756_SK/$File/strednodoba_strategia.pdf

 

zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

http://www.slovakaid.sk/wp-content/uploads/2012/01/09-617_2007-Zakon-o-oficialnej-rozvojovej-pomoci.pdf