Podujatia

Deň zahraničných Slovákov v Slovenskej republike 2010

Pamätný deň Slovenskej republiky

 Pamätný deň

Zástupcovia Migrácie SK, Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov a krajania zo zahraničia pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov v Sade Janka Kráľa v Bratislave-Petržalke, 5. júl 2010  

 

............................

 

Odborné podujatie

 Pamätný deň

„ Slovenská zahraničná migrácia“ 13.-14.mája 2010 v Bratislave

 

Vážené dámy, vážení páni, milí krajania,

občianske združenie Migrácia SK v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Združením nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov pripravilo odborné podujatie venované problematike súčasných migračných pohybov.

V dôsledku  súčasného slovenského vysťahovalectva, ktoré sa po roku 1989 stalo súčasťou celkových európskych migračných pohybov, vzniká nová skupina Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorých počet sa približuje k  30 % celkového počtu Slovákov žijúcich v zahraničí. Preto problematika súčasných migračných pohybov, občanov Slovenskej republiky do zahraničia a  Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensko, by z hľadiska ekonomických, politických, kultúrnych, vzdelávacích, sociologických, právnych, demografických, štatistických, prognostických a ďalších aspektov mala byť hlavným cieľom pripravovaného odborného podujatia.

Chceme tak nadviazať na tradíciu okrúhlych stolov venovaných slovenskému zahraničiu, ktoré sa konali od roku  2002 a stane sa tak už šiestym v poradí s pracovným názvom:

„ Slovenská zahraničná migrácia“,

 Témy rokovania:

  • Emigrácia občanov Slovenskej republiky
  • Reemigrácia občanov Slovenskej republiky
  • Imigrácia Slovákov žijúcich v zahraničí do Slovenskej republiky

Výsledky pracovného rokovania boli obsiahnuté v záveroch (Komunike), ktoré účastníci v podobe odporúčaní predložia Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky a inštitúciám, ktoré majú v náplni svojej činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí (TS).

S úctou a krajanským pozdravom

Za prípravný výbor

Ing. Ján Bilik
info@slovenskamigracia.sk


Na stiahnutie:
Komunike z 6. okrúhleho stola - "Slovenská zahraničná migrácia"

 

............................

Partnerský program - Volím zo zahraničia

Obsahom partnerského programu je vytvorenie partnerských pracovných teritoriálnych volebných stredísk, ktoré by vo svojom okruhu pôsobnosti vytvorili pracovné obvody. V ich rámci by tam žijúcim občanom Slovenskej republiky poskytli všetky relevantné informácie a podklady potrebné k účasti na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010.

Teda plnili by úlohu regionálnych informačných, metodických, štatistických a poradenských stredísk, ktoré pripravia predbežný zoznam voličov vo svojom obvode, ktorí budú mať záujem voliť. Migrácia SK zabezpečí a poskytne všetkým partnerom potrebné informácie a podklady, čím môže plniť funkciu spoločného koordinátora na Slovensku a zabezpečí vzájomnú prepojenosť a informovanosť všetkých partnerov...

viac o partnerskom programe volím zo zahraničia»

 

 Utorok 10 december 2019
Meniny dnes oslavuje Radúz