Skip to content

Štipendiá pre krajanov študujúcich sa na vysokej škole na Slovensku

štipendiá poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; v komisii má zástupcu aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk//stranka/62/stipendia-vlady-sr

https://www.studyabroad.sk/sk/programy/?permalink=stipendia-vlady-sr-pre-zahranicnych-studentov