Skip to content

Volebné programy 2012

Výber častí z volebných programov politických strán, ktoré sa zaoberajú problematikou Slovákov žijúcich v zahraničí

…čakáme na predstavenie nových volebných programov pre voľby do NR SR 10. marca 2012.

 

!!!Nezabudnite, že pre voľbu poštou je potrebné sa zaregistrovať najneskôr do 20. januára 2012!!!

 

Archív 2010


Volebné číslo strany: 1

EDS – Európska demokratická strana

 • možnosť zúčastňovať sa procesu volieb pre občanov SR žijúcich v zahraničí
 • zavedenie elektronických volieb

Odkaz na program strany
Web: http://www.eds-sk.sk/

Volebné číslo strany: 2

Únia – Strana pre Slovensko

Zmena volebného zákona:

 • volebné právo od 16 rokov
 • umožnenie elektronického hlasovania
 • zjednodušenie uplatňovania volebného práva občanov SR v zahraničí

Odkaz na program strany
Web: http://www.stranaunia.sk

Volebné číslo strany: 3

Strana rómskej koalície

Informácie nie sú dostupné

Odkaz na program strany: nedostupný
Web: nedostupný

Volebné číslo strany: 4

Paliho Kapurková, veselá politická strana

Odkaz na program strany
Web: http://www.palihokapurkova.sk/

Volebné číslo strany: 5

Sloboda a Solidarita (SaS)

SaS navrhuje:

– Upraviť podmienky všetkých volieb na Slovensku jedným volebným zákonom a v jeho rámci:

 • Zaviesť voľby cez internet na základe jednoduchej registrácie a umožniť hlasovanie na zastupiteľských úradoch        Slovenskej republiky v zahraničí, resp. poštou zo zahraničia pre voľby do NR SR, Europarlamentu a voľby         prezidenta SR.
 • Prehodnotiť význam a potrebu všetkých zahraničných zastúpení Slovenska a zrušiť tie, ktoré sú pre Slovensko         zbytočné a neefektívne.

– Zlepšiť služby slovenským občanom dlhodobo pracujúcim a študujúcim v zahraničí, predovšetkým zrýchlením a zjednodušením matričných a iných administratívnych úkonov.

Odkaz na program strany
Web: http://www.strana-sas.sk/

Volebné číslo strany: 6

Strana demokratickej ľavice SDĽ

Odkaz na program strany
Web: http://www.mojasdl.sk/

Volebné číslo strany: 7

Strana maďarskej koalície SMK

Odkaz na program strany
Web: http://www.smk.sk/

Volebné číslo strany: 8

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko ĽS – HZDS  

 • Zavedieme ucelený systém podpory vzdelávania detí našich krajanov, ktorí žijú v zahraničí, vrátane zabezpečenia slovenských učebníc, kníh a časopisov a zvýšime povedomie národnej hrdosti v spoločnom európskom priestore.
 • Zvýšenú pozornosť budeme venovať zahraničným Slovákom, osobitne prostredníctvom siete Slovenských domov v krajinách s väčším počtom krajanov.
 • Zosúladíme volebné zákony, ako i zákony o vykonaní referenda tak, aby konštituovanie volebných orgánov a technické zabezpečenia volieb bolo jednotné pre všetky druhy volieb.
 • Zameriame sa na efektívny lobbing SR v zahraničí, podporujeme aktívnejšiu prezentáciu krajiny, najmä jej kultúry a možností v oblasti cestovného ruchu.

Odkaz na program strany
Web: http://www.hzds.sk/

Volebné číslo strany: 9

Komunistická strana Slovenska KSS

 • Faktickú pomoc poskytnúť zahraničným Slovákom, ktorí po stáročia udržujú a rozvíjajú kultúru svojich predkov usadených najmä v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku a v ďalších krajinách.

Odkaz na program strany
Web: http://www.kss.sk/

Volebné číslo strany: 10

Slovenská národná strana SNS

 • navrhovať zmenu grantového systému tak, aby v rámci každého segmentu kultúry umenia boli aj tematické výzvy, ktorými by sa zabezpečilo plnenie priorít súvisiacich s posilňovaním národných záujmov vo sfére kultúry
 • SNS považuje zahraničných Slovákov za súčasť slovenského národného spoločenstva a bude podporovať slovenský život v zahraničí s dôrazom na uchovanie originálnych hodnôt kultúry a umenia autochtónnych slovenských spoločenstiev

Odkaz na program strany
Web: http://www.sns.sk

Volebné číslo strany: 11

Nová demokracia ND

Odkaz na program strany
Web: http://www.novademokracia.sk/

Volebné číslo strany: 12

Združenie robotníkov Slovenska ZRS

Odkaz na program strany
Web: http://zrs-ur.sk/

Volebné číslo strany: 13

Kresťansko demokratické hnutie KDH

 • Zlepšením ocenenia práce zdravotníkov a ich zvýšenou motiváciou chceme zamedzovať odchodu kvalifikovaného lekárskeho, sesterského i ostatného personálu mimo oblasť zdravotnictva, resp. mimo SR.
 • V oblasti nadobudnutia štátneho občianstva stanovíme prísne pravidlá a kontrolu jeho udeľovania.
 • Budeme presadzovať… prijatie komplexného volebného kodexu, ktorý zosúladí úpravu jednotlivých typov volieb v jednom zákone.
 • budeme presadzovať, aby každý študent VŠ strávil aspoň jeden semester na zahraničnej univerzite. Na to je potrebné vytvoriť osobitný fond, ktorý by zabezpečoval spolufinancovanie aj prostredníctvom programov EU,
 • KDH bude podporovať: Rozvoj vzťahov s komunitami slovenských krajanov a rozvíjanie spolupráce s krajanskými spolkami vo svete.
 • KDH bude podporovať: Zefektívnenie siete zastupiteľských úradov SR vo svete a vytváranie podmienok pre verejnú a mimovládnu diplomaciu.

Odkaz na program strany
Web: http://www.kdh.sk/


Volebné číslo strany: 14

Ľudová strana – Naše Slovensko

Odkaz na program strany
Web: http://www.naseslovensko.org/

Volebné číslo strany: 15

SDKÚ – DS

 • Pripravíme elektronické voľby
 • Urobíme všetky kroky pre to, aby bolo možné vo voľbách do parlamentu v roku 2014 voliť aj priamo z domu s využitím internetu a rovnakú možnosť zavedieme aj pre všetky ostatné voľby. Zvýšime tým nielen pohodlie pre občanov vo volebný deň, ale súčasne aj zvýšime účasť občanov na voľbách, a tým posilníme demokraciu. Zavedieme a zlepšíme elektronické možnosti pri spolurozhodovaní občanov, ako elektronické referendum, elektronická petícia či elektronické pripomienkovanie materiálov.
 • Vymaníme grantový systém spod politického vplyvu ministerstva kultúry
 • Európske štáty prechádzajú na nezávislý systém podporného financovania kultúrnych aktivít štátom. Vytvárajú Centrá kultúry a umenia (tzv. councilový systém). S úspechom funguje aj v niektorým nových členských štátoch Európskej únie. Bude efektívnejší a transparentnejší aj na Slovensku.
 • Zjednotíme volebné zákony
 • Zjednotíme všetky zákony o voľbách do jedného volebného zákona. Rôzne pravidlá organizácie jednotlivých druhov volieb nemajú logické zdôvodnenie, len ich zbytočne komplikujú. Umožníme voliť elektronicky, čím uľahčíme občanom možnosť voliť aj v zahraničí

Odkaz na program strany
Web: http://www.sdku-ds.sk/


Volebné číslo strany: 16

AZEN – Aliancia za Európu národov

 • Podporíme skvalitnenie služieb pre občanov Slovenska v zahraničí, ak sa ocitnú v núdzovej situácii.
 • Vytvoríme podmienky pre zamestnanie Slovákov v Európskych a medzinárodných inštitúciách.

Odkaz na program strany
Web: http://www.azen-eu.sk/

Volebné číslo strany: 17

SMER – sociálna demokracia

SMER – SD sa zaväzuje dôsledne chrániť:

 • záujmy Slovákov žijúcich v zahraničí,
 • bohatú slovenskú históriu a dôstojne si pripomínať jej významných predstaviteľov a udalosti.

Odkaz na program strany
Web: http://www.strana-smer.sk

Volebné číslo strany: 18

MOST-HÍD

Odkaz na program strany
Web: http://www.most-hid.sk/

 

Dátum poslednej úpravy 10.05.2010