Skip to content

Základný zákon

zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

http://www.uszz.sk/sk/zakon-o-slovakoch